Tivissa

El projecte es basa en la consolidació volumètrica de l’edifici existent per recuperar el seu aspecte original.

Es planteja desfer l’ampliació realitzada sobre el cos principal per tal de recuperar la coberta inclinada.

Es proposa allotjar els espais corresponents a magatzem, cambra higiènica i espai d¡instal·lacions al cos secundari i destinar el cos principal a espai de lleure i altell.

Constructivament es manté la tipologia de parets de pedra i cobertes lleugeres de fusta.