Benissanet

Actualment el mas de Guiams es troba construït sobre terreny rústic i envoltat de vinyes. Antigament va ser utilitzat com a explotació agrícola i actualment està en estat ruïnós.

El projecte es proposa recuperar l’edificació existent i el conjunt d’edificacions auxiliars en planta baixa per a formar un nou conjunt edificat per a l’explotació com a turisme rural i vivenda dels propietaris.

El nou programa es disposarà de la següent manera.

Dins del volum edificat en tres alçades, la planta segona es destina a vivenda de la propietat, la planta primera  es transforma en 3 habitacions amb bany i la planta baixa es suma a la resta d’espais en aquest nivell per a  serveis comuns i dos petits apartaments per a famílies. Es proposa construir una planta soterrani per tal de poder disposar de l’espai necessari per les noves instal.lacions pròpies del nou ús. En aquesta planta soterrani es disposa un petit gimnàs i els seus serveis.

Els aspectes més rellevants a conservar i recuperar són en primer lloc la tipologia volumètrica original de conjunt format per un cos de tres alçades i un conjunt d’edificacions auxiliars en planta baixa.

En segon lloc la tipologia estructural de murs de càrrega que en el cas de Mas es recuperarà i es deixarà vist com a mur de pedra en l’accés i en la resta de les plantes on sigui possible. Per a cobrir les edificacions auxiliars es proposa un conjunt de teulats plans amb la mínima presència per tal de que aquets cossos s’entenguin formalment com a murs i no com a volums edificats.