Masià a Sant Julià

El projecte es basa en la consolidació i recuperació del volum existent. Amb aquesta operació, es recuperen espais que són típics de l’arquitectura popular de la zona. A partir d’aquest plantejament, totes les obertures que es realitzen  o es recuperen, mantenen les proporcions originals i inclouen fusteries noves metàl·liques que van acord amb l’acabat de pedra de la façana.

L’estructura de murs que es troben en bon estat de conservació, es consoliden amb un sanejat i esquerdejat general, mentre que els que presenten patologies importants es reconstrueixen totalment segons plànol d’enderroc i obra nova. La façana posterior s’enderroca totalment ja que la seva estabilitat està clarament compromesa. Aquest mur es construeix lleugerament desplaçat de la seva posició inicial per tal d’aconseguir una dimensió adequada per la crugia posterior.

Els nous murs es construeixen amb obra de totxo calat i fulla exterior de mamposteria de pedra recuperada o de tipus similar a l’existent.