Rehabilitació Masies

Es tracta d’edificis en terreny rural, que independentment del seu estat actual, es pot considerar que sempre han estat usades com vivendes  lligades a una explotació agrícola. Segons l'ús futur, hi han dues possibles categories diferenciades:
  • Turisme rural
  • Vivenda privada
En el cas de Turisme rural, la finca també pot incloure l'habitatge dels propietaris.