Masets

Els Masets són construccions destinades al lleure familiar dins  d’una explotació agrícola.

Actualment s’està tramitant una nova Normativa per regular les construccions agràries de les Terres de l’Ebre (NPU-CA).

Aquestes normes seran d’aplicació a les comarques de: Terra Alta, Ribere d’Ebre, Montsià i Baix Ebre.

Les intervencions en Masets es poden deferenciar entre dos tipus:

  • Rehabilitació
  • Nova construcció