Turisme Rural

Les Masies que es rehabiliten com Turisme Rural poden recuperar espais que formin part de la volumetria construïda original que no hagin sigut utilitzades com habitatge, per a nous usos relacionats amb l’explotació turística.

Aquestes actuacions són molt valorades per part de les administracions locals i des del punt de vista urbanísitic.

En la majoria dels projectes, els propietaris viuen a la matexia finca en una zona independent i comparteixen espais comuns amb els seus hostes.

L’oferta turísitica d’aquest tipus uneix l’interés per la cultura i el territori i és habitual que cada propietari aporti un valor afegit al seu establiment en forma d’afició esportiva, cultural, etc.

La documentació a entregar per una rehabilitació d’aquest tipus és:

  • Estudi de viavilitat legal i econòmica del projecte
  • Estudi d’energies renovables
  • Tramitació vist i plau de turisme i urbanisme de la Generalitat
  • Tramitació de llicència municipal
  • Construcció
  • Tramitació de primera ocupació