Vivenda privada

En el cas que la Masia es rehabiliti com a Vivenda privada, es podrà rehabilitar aquella part de l’edifici que històricament ha sigut utilitzada com a tal. Aquí no s’hi inclouen espais annexes, antics corrals, estables i demés.

La quantitat màxima de metres quadrats que es poden reconstruir, ve regulada per la reglamentació urbanísitica de cada Municipi on es situi la finca.

La documentació a entregar per una rehabilitació d’aquest tipus és:

  • Estudi de viavilitat legal i econòmica del projecte
  • Estudi d’energies renovables
  • Tramitació de llicència municipal
  • Construcció
  • Tramitació de primera ocupació