Rehabilitació

Són petites construccions rurals lligades a una explotació agrícola que no han estat mai utilitzades com a vivendes.

En el cas de rehabilitació, la Normativa es mostra favorable a mantenir el volum existent.