Cases de poble

Edificacions en nuclis urbans generalment entre mitgeres i que requereixen d’una reforma integral per adaptar-les als requeriments actuals d’habitabilitat i confort.

La tramitació de llicència en aquest cas, depèn únicament de l’Ajuntament de la localitat on es trobi la finca. És més ràpida que la tramitació en sòl rural.

La documentació a entregar per una rehabilitació d’aquest tipus és:

  • Estudi de viavilitat legal i econòmica del projecte
  • Estudi d’energies renovables
  • Tramitació de llicència municipal
  • Construcció
  • Tramitació de primera ocupació